Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

Активиране на Софтфон (sip акаунт)

Регистрация за разговори през интернет


При регистрация с международен мобилен номер въведете както е показано в скобите:
[1XXXXXXXX или 44XXXXXXXX] както е показано в скобите. Без + или 00 отпред.
При регистрация с български мобилен номер въведете както е показано в скобите:
[08XXXXXXXX или 09XXXXXXXXX].
* Ако се регистрирате с български мобилен номер и сте абонат на А1 и Bob не е възможно вашия номер да се изписва на дисплея на телефона на който звъните, когато се обаждате на други абонати на А1 и Bob, поради блокирано предаване на CLI от оператора. Избирането им се осъществява с изписване на кратък или скрит номер.
** Потребителско име и парола за достъп до акаунта ще получите с sms на номера въведен при регистрацията, направените нови регистрации се пазят 2 дни след което ако не е направено плащане се изтриват от системата. От съображения за сигурност с един мобилен номер можете да направите регистрация еднократно !
Въведете Номер: *


Тарифен план: *

 •  Free Forever
 • 0 лв месечно 
 • Национални разговори:
  Бг домашни: 0.09 лв./мин
  Бг мобилни: 0.09 лв./мин
  Бг 0700/0800: 0.09 лв./мин
 • Международни разговори:
  ЕС&UK домашни: 0.15 лв./мин
  ЕС&UK Мобилни: 0.15 лв./мин
  Сащ,Канада,Китай: 0.15 лв./мин
 • Интервали на тарифиране
  Делник: на минута
  Уикенд: на минута
 • Цени за изпращане на sms:
  България 0.09 лв.
  Международни 0.16 лв.
 • Виж всички цени

 •  Universal
 • 3 лв месечно 
 • Национални разговори:
  Бг домашни: 0.045 лв./мин
  Бг мобилни: 0.09 лв./мин
  Бг 0700/0800: 0.09 лв./мин
 • Международни разговори:
  ЕС&UK домашни: 0.045 лв./мин
  ЕС&UK Мобилни: 0.09 лв./мин
  Сащ,Канада,Китай: 0.045 лв./мин
 • Интервали на тарифиране
  Делник: на 30 секунди
  Уикенд: на 30 секунди
 • Цени за изпращане на sms:
  България 0.09 лв.
  Международни 0.16 лв.
 • Виж всички цени

 •  Economy
 • 9 лв месечно 
 • Национални разговори:
  Бг домашни: 0.045 лв./мин
  Бг мобилни: 0.06 лв./мин
  Бг 0700/0800: 0.06 лв./мин
 • Международни разговори:
  ЕС&UK домашни: 0.045 лв./мин
  ЕС&UK Мобилни: 0.06 лв./мин
  Сащ,Канада,Китай: 0.045 лв./мин
 • Интервали на тарифиране
  Делник: на 30 секунди
  Уикенд: на 1 секунда
 • Цени за изпращане на sms:
  България 0.09 лв.
  Международни 0.16 лв.
 • Виж всички цени


Изберете държава: *

С натискането на бутона “Регистрация” в страницата на Доставчика клиентът декларира, че се е запознал с услугата и приема начините за използване определени от Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика в страницата му в Интернет. При ползване на предплатени услуги, ползваните услуги се заплащат в момента на закупуване на ваучер или друго средство за зареждане на сметката (акаунта). Tова е предплатена услуга която се активира чрез направено плащане по регистрирана клиентска сметка (акаунт). При предплатените услуги правото на 14 дневен отказ от услуга или договор от разстояние не е приложимо. Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и използването на услугата е потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива. Предплатени суми не се възстановяват по молба на клиента! Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални данни. Всеки клиент на системата получава определено ниво на достъп до предлаганите услуги в callplace.net. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и за неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в настоящите условия.
При регистрацията си, клиентът получава парола, която отговаря на минималните изисквания за сигурност на паролата, поставени от Оператора. Минималните изисквания за нивото на сложност на паролата са: 8-символна комбинация от букви, цифри и специални символи или до премахване на съобщението "Слаба парола".
Възможните регистрации са ограничени до една за всеки номер с цел предпазване от злоупотреби. Не правете регистрация с информативна цел, за всякакви въпроси посетете раздел контакти или онлайн чат на сайта. Повторна регистрация на номер не е възможна !


CAPTCHA Image
[смени кода]