Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

CallBack & Web-CallBack

CallBack - Разговори с обратно повикване[позвъни и затвори]&[Web Callback].

CallBack е разработена да се използва извън България. Когато се намирате в чужбина мобилните оператори таксуват Вашите изходящи разговори много по-скъпо отколкото разговорите към Вас. Ето защо ако CallPlace набере Вашият номер и после осъществи свързаността с номера който искате да говорите е много по-евтино отколкото Вие да избирате директно номера в България и чужбина.

CallBack от мобилен телефон
Стъпка 1: В потребителския акаунт изберете от менюто раздел идентификация и в полето идентификация можете да въведете номер в формат E164 (без знак + или префикс 00 пред номера) от който ще звъните, можете да добавяте допълнителни както и да променяте или изтривате вече въведени номера.
Стъпка 2: Набирате +359xxxxxxxx (наш номер) за CallBack, не е необходимо да се въвеждат никакви допълнителни цифри и символи. Системата получава заявката за CallBack и прекъсва връзката. Вие ще чуете сигнал заето, като разговор не се осъществява и оператора не Ви таксува. След няколко секунди ще получите автоматично входящо обаждане от вашия собствен номер, oтговорете на обаждането и системата ще Ви покани да въведете номера с който искате да се свържете следван от диез [решетка - #]. Нашата система автоматично набира избраният от Вас номер, Вие чувате сигнал свободно и провеждате разговорa. Callback може да се ползва от абонати на всички мобилни и фиксирани оператори в чужбина. Единствено задължително условие за използването на CallBack услугите е номерът от който ще избирате да бъде въведен в нашата билинг система.
Услугата не изисква интернет свързаност на телефона!

Web-CallBack от компютър
Стъпка 1: За да използвате софтуерната услуга webcallback е небоходимо да влезете във Вашият потребителски акаунт и от менюто да изберете Обратно повикване. На Източник и Дестинация въведете номерата които желаете да свържете и натиснете бутона Стартирай. Нашата система автоматично набира първият номер,той получава входящото повикване и чува съобщение да изчака обаждането на втория номер,последван от сигнал свободно и провеждат разговор.

Начини за набиране:
Стандартно набиране на номера: Избирането е стандартно с 0 за България и 00 за чужбина.

Приложение на услугата:
CallBack е разработена да се използва извън България. Когато се намирате в чужбина мобилните оператори таксуват Вашите изходящи разговори много по-скъпо отколкото разговорите към Вас. Ето защо ако CallPlace Ви избере и осъществи свързаността с номера който искате да говорите е много по-евтино отколкото да избирате директно номера в България и чужбина.

CallBack се използва когато пътувате или пребивавате извън България от фиксиран или мобилен телефон.

CallBack може да се използва от всички клиенти на CallPlace с потребителски акаунти с изключение на виртуални фонокарти за провеждане на евтини международни разговори.

CallBack може да се използва и със SIM диалери за лесно и бързо набиране на номерата. Можете да използвате и номерата въведени в контактите си. Работи без значение дали номерата са в формат "00хххх" или "+хххх".