Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

IVR Menu

Виртуална телефонна централа

"Развивате дейността си в няколко града и нямате единно решение за фиксираната телефония, напоследък забелязвате влошено клиентско обслужване, липсва Ви информация за потока клиенти, който се опитвал да се свърже с компанията и нямате възможност за мониторинг на служителите си, които отговарят за комуникационните канали в организацията Ви".
Същевременно знаете, че закупуването или смяната на телефонна централа е скъпа инвестиция и изисква сериозно първоначално капиталовложение, последвано от големи, ежемесечни разходи за поддръжка и модернизация.
Предлагаме Ви Виртуална телефонна централа от CallPlace. Тя не само надгражда ползването на стандартна централа за фиксирана телефония, а и всички функционалности се изпълняват от оборудване, което не е необходимо да се закупува, помещава при Вас и да се поддържа за Ваша сметка, а в нашите дейта центрове, където гарантираме изключително високо ниво на сигурност. Освен това, получавате удобен интерфейс, чрез който можете да управлявате функционалностите на услугата, вътрешните потребители, IVR съобщенията, групите номера, видовете отчети, записи на обажданията и времевите зони, автоматизирате изходящите кампании към Вашите клиенти и получавате статистика за всички обаждания.
С Виртуалната телефонна централа можете да спестите първоначалните инвестиции, последващи разходи по поддръжка, както и да осигурите гладък работен процес и непрекъсваемост на дейността си. Вие получавате модерни функционалности, като не е задължително да променяте вече установената телефонна структура и практика при ползване. Услугата се реализира без IT експерти и допълнително оборудване, като работи чрез web, IP или софтуерен телефон.
  Функционалности на услугата
 • Избор на подходящ за Вашите нужди пакет от функционалности;
 • Без разходи за поддръжка
 • Без необходимост от технически познания
 • Атрактивен тарифен план
 • Възможност за използване на услугата чрез SIP или Софтуерни телефони
 • Мобилно приложение за Android и iPhone

Възможност за интеграция с Вашите вътрешни системи.
 • Съвместимост с Asterisk и FreePBX
 • Интерактивно гласово меню (IVR)
 • Създаване и управление на IVR логика и записване на IVR съобщенията.